info.be@mirec.com   +32 (0) 3780 52 40

Waarom kiezen voor Mirec?

Zowel de Belgische overheid als de Europese Unie hanteren een beleid om de hoeveelheid stortafval te verminderen, het milieu te beschermen, gebruik van gevaarlijke stoffen uit te bannen of sterk te verminderen en het gebruik van natuurlijke grondstoffen te bevorderen. Daarom hebben ze wetgeving ingevoerd die producenten en importeurs verplicht de door hen op de markt gebrachte elektrische en elektronische producten na afdanking door de gebruiker op verantwoorde wijze af te voeren en te recyclen. Mirec NV helpt bedrijven en organisaties de restwaarde van hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, componenten en materialen te benutten en levert bovendien een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van producthergebruik en componenthergebruik. Met Mirec NV als uw partner voor hergebruik en recycling profiteert u van:
  • Kostenbewuste verwerking van elektronica-apparatuur. Efficiëntie en kostenbeheersing zijn  gebaseerd op jarenlange ervaring in dienstverlening aan collectieve en individuele inzamelsystemen.
  • Optimale terugwinning van materialen. Door toepassing van geavanceerde technologieën bereiken we een hoog materiaalhergebruikpercentage en leveren u daardoor een optimale waarde van uw afgedankte en overtollige producten. Onze jarenlange kennis op het gebied van scheiding en verwerking van materialen, is van grote waarde voor de ontwikkeling van die technologieën en zo zijn we in staat om zelf onze processen up-to-date te houden.
  • Beschikbaarheid van een eigen laboratorium om de samenstelling te meten en de kwaliteit van de inkomende en uitgaande product/materiaalstromen te bepalen.
  • Ons netwerk van afzetkanalen. Mirec beschikt over een Europees netwerk van outlets voor de herwonnen materialen. Lange termijn contracten met de belangrijkste smelters van secundaire materialen garanderen continuïteit in de dienstverlening.
  • Beveiligde opslag/Gegevensbeveiliging. Op vraag van de klant kunnen te vernietigen producten voor en tijdens het verwerkingsproces opgeslagen worden in beveiligde ruimtes.  Gegevens worden ofwel verwijderd met behulp van geavanceerde wistechnieken of door het product zodanig mechanisch te verwerken dat oorspronkelijk productgebruik onmogelijk is geworden.
  • Rapportagesystemen, afgestemd op het door de klant gehanteerde systeem – om u te helpen zicht te houden op uw e-afval gedurende het  hele proces en te kunnen bewijzen dat u aan uw wettelijke en milieuverplichtingen heeft voldaan.
  • Transport- en logistieke diensten – een grote keuze in opslag- en transportdiensten voor AEEA die afgestemd kunnen worden op uw bedrijfsbehoeften.
  • Onze ISO 9001, ISO 14001, WEEELABEX en OHSAS 18001 certificaten garanderen een eenvoudige aansluiting op uw kwaliteitssystemen.
  • De Remondis groep, waar wij deel van uitmaken, is een familiale, stabiele en financieel krachtige groep waardoor wij in staat zijn om veilige lange termijn verplichtingen in de markt aan te gaan.