info.be@mirec.com   +32 (0) 3780 52 40

Productrecycling

Mirec NV is gespecialiseerd in het verwerken van afgedankte elektrisch en elektronische producten en afvalproducten uit de elektro-en elektronica-industrie. De kennis en expertise wordt ook ingezet voor andere industriële sectoren wanneer het gaat om efficiënt sorteren, waarderen en verkopen van restproducten. Ons verwerkingsproces heeft een optimale balans tussen sortering, manuele demontage en mechanische verwerking. Het resultaat is een kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossing voor alle WEEE en daaraan verwante stromen.

De afgedankte/overtollige producten worden in de eerste fase van het proces gecontroleerd op en ontdaan van gevaarlijke stoffen en onderdelen. Dit gebeurt op basis van productkennis die is opgebouwd in ons bedrijf en veel in samenwerking met de producent van de apparaten. In de volgende fase van het proces worden producten vermalen en ijzer en aluminium gescheiden. Daarna worden koper, overige non-ferro’s, edelmetalen en kunststoffengescheiden.

Deze kunststoffen ondergaan een verdere opwaardering op onze lijnen en worden dan door kunststofverwerkers gerecycleerd. Het recycleren van kunststoffen is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen zoals opgelegd door de WEEE richtlijn. Onze recyclagepercentages zijn vaak hoger dan de wettelijk vereiste waardes.

Door de verwerkte materialen te bemonsteren, kennen wij exact de samenstelling van de geproduceerde secundaire grondstoffen. Hiermee is niet alleen de materiaalwaarde van de producten bekend, maar ook de materiaalsamenstelling van de secundaire grondstoffen.

Mirec NV levert grondstoffen aan smelters. Door het in stand houden van meerdere smeltcontracten is continuïteit in de afvoer gewaarborgd.